Ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր

Ամալյա Խառատյան

gladzor@gladzor.am

010 54 59 80  (1-04)