ՀՀ ԿԳՄՍ ՀՐԱՄԱՆ

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից Երևանի «Գլաձոր» համալսարանին տրվեց #բակալավրի (անընդհատ և ինտեգրացված) կրթական ծրագրով՝ առկա ուսուցմամբ «ԲՈՒԺԱԿԱՆ ԳՈՐԾ» և «ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ» մասնագիտությունների գոծունեության թույլտվություն։