ԵՐԵՎԱՆԻ «ԳԼԱՁՈՐ» ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԵՎ ԵՊՀ ԻՄ-Ի ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԱՄԲԻՈՆՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵՑ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԻ ՓՈԽԱՆԱԿՈԻՄ

SERIES OF PROFESSIONAL EXPERIENCE EXCHANGE BETWEEN YGU & YSU IB LANGUAGE PROFESSIONALS

 2021թ. հոկտեմբերի 29-ին և նոյեմբերի 5-ին Երևանի <<Գլաձոր>> համալսարանի և Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի միջև կնքված համագործակցության հուշագրի  շրջանակներում երկու բուհերի օտար լեզուների ամբիոններն իրականացրին մասնագիտական փորձի փոխանակման 2 առցանց հանդիպում-քննարկում, որոնց մասնակցում էին ԵԳՀ և Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի տարբեր լեզուների դասախոսների։ Հանդիպումների աշխատանքային լեզուներն էին անգլերենը և հայերենը:

 

Առաջին հանդիպում-քննարկման ընթացքում զեկուցումով հանդես եկան բ.գ դ., պրոֆեսոր Գայանե Մուրադյանը («Բազմեղանակությունը ժամանակակից հաղորդակցության համատեքստում» / “Multimodality in the Сontext of Modern Communication”) և ԵԳՀ դասախոս, բանասիրության մագիստրոս Լիանա Ամիրաղյանը («20 րոպեում 20 մեթոդ» / “20 Methods in 20 Minutes”):

 

«Բազմեղանակությունը ժամանակակից հաղորդակցության համատեքստում» զեկուցման մեջ Գ.Մուրադյանը անդրադարձավ լեզվաբանական նորագույն ուղղություններից մեկին՝ բազմաեղանակային նշանագիտությանը, հատկապես կարևորեց 2018թ. թավշյա հեղափոխության ընթացքում արտահայտվող դիսկուրսը, որը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման ժամանակակից փուլում դրսևորվում է ավանդական և թվային հաղորդակցության բազմազան ձևերով: Արիստոտելյան հռետորական հնարների կիրառության նոր ձևերի շարքում նշվեցին ֆեյսբուքյան լայվերը, դիզայնը, անիմացիոն պատկերները, երաժշտությունը, նկարները և խորհրդանշական/նշանագիտական բազմազան համակարգերը, որոնք, խթանելով խոսքի տեղեկատվական և ներազդման ներուժը, նպաստեցին հեղափոխական դիսկուրսի գործառական հնարավորությունների լիակատար իրացմանը:

 

Լ.Ամիրաղյանը, ներկայացնելով 20 մեթոդ 20 րոպեում, նշեց, որ այդ մեթոդների նպատակն է մոտիվացնել ուսանողներին՝ դասապրոցեսն ավելի հետաքրքիր դարձնելով: Բանախոսը եզրակացրեց, որ եթե ուսանողը չի կարողանում սովորել մեր դասավանդած եղանակով, մենք պետք է դասավանդենք այն եղանակով, որով նրանք կարող են սովորել:

 

Երկրորդ հանդիպում-քննարկման ժամանակ բանախոսեցին ԵՊՀ ԻՄ-ի դասախոս, «Անգլերեն լեզու և գրականություն» կրթական ծրագրի ղեկավար Էմմա Թեմրազյանը («Խելացի հեռախոսները որպես 21-րդ դարի կրթական գործիք» / “Smartphones as an educational tool in the 21st century”) և բ.գ.թ., դոցենտ, CertTESOL, ԵԳՀ լեզուների ամբիոնի վարիչ Լիլիթ Սահակյանը («5E մոդելի և հyperdoc-երի միջոցով ուսումնառողներին հզորացնելու արվեստի մասին» / “On the Art of Empowering Learners with the 5E Model & Hyperdocs”):

 

«Խելացի հեռախոսները որպես 21-րդ դարի կրթական գործիք» թեմայով հաղորդման մեջ Է.Թեմրազյանը մասնավորապես նշեց, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բավականին շատ փոփոխություններ մտցրին մարդկանց առօրյա կյանքում: Այն պահից, երբ սովորողները սկսեցին օգտագործել իրենց բջջային հեռախոսները դասերի ժամանակ, դասավանդողների արձագանքը միշտ չէր, որ դրական էր: Սակայն այսօրվա հեռախոսներն ունեն այնպիսի հնարավորություններ, որոնք սովորողները կարող են օգտագործել ի նպաստ իրենց (օրինակ՝ անգլերեն սովորելիս): Եթե դասավանդողները թույլատրեն սովորողներին օգտվել իրենց հեռախոսներից դասերի ժամանակ,  ուղղորդեն և վերահսկեն հեռախոսով կատարվող աշխատանքները, ապա պարզապես կօժանդակեն նրանց ուսումնառության գործընթացին՝ ապահովելով առաջընթաց:

 

«5E մոդելի և հyperdocերի միջոցով ուսումնառողներին հզորացնելու արվեստի մասին» զեկուցման մեջ Լ.Սահակյանն անդրադարձավ z և alfa սերնդների չափանիշների պահանջները կյանքի կոչելու համար NASA eClips-ի նորարար 5E ցիկլային մոդելի մեթոդական մոտեցմամբ դաս կառուցելուն՝ սովորեցնելով ուսանողներին սովորել և օգնելով նրանց ձևավորել սեփական պատկերացումը: Խոսնակն առաջարկեց համատեղել հիպերդոքերի ճկունության և տեխնոլոգիայի հնարավորությունները 5E մոդելի հետ որպես մի ամբողջական համակարգ: Դասավանդման և ուսումնառության այս նորարար մոտեցումը կնպաստի ակտիվ ուսուցման գործընթացի կազմակերպմանը, դասին ուսումնառողների ներգրավվածությանը, դասավանդողի և ուսումնառողի ներդաշնակ համագործակցությանը: