Հայտարարություն հեռուստատեսային լուսաբանման իրականացման պայմանագրի կնքման 05.06.2017

Հայտարարություն 
հեռուստատեսային լուսաբանման իրականացման պայմանագրի կնքման 
05.06.2017