Ձեռնարկի տպագրության պայմանագրի կնքման հայտարարություն