Գրականության ձեռքբերման պայմանագրի կնքման հայտարարություն