Համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերման պայմանագրի կնքման հայտարարություն