Բուկլետի տպագրության պայմանագրի կնքման հայտարարություն