Էլեկտրոնային տեխնիկայի ձեռքբերման պայմանագրի կնքման հայտարարություն