Էլեկտրոնային տեխնիկայի ձեռքբերման պայմանագրի կնքման հայտարարություն

Երևանի «ԳԼԱՁՈՐ» համալսարանի կողմից իրականացվող
Կրթության բարելավում վարկային  ծրագրի շրջանակներում
անցկացրած էլեկտրոնային տեխնիկայի ձեռքբերման  մրցույթի վերաբերյալ


·        Տողն ըստ գնումների պլանի՝ Ապրանքներ 1.8

·       Առաջարկների գնահատման հանձնաժողովի կազմը հաստատված  համաձայն  Ռեկտորի հր 1, պար 2, 06.02.2017թ. հրամանի

·        Գնվող ապրանքներ        

#

Անվանում

 

Քանակ

1.       

Թվային ֆոտոխցիկ

1

2.       

Սառցարան

1

3.       

Ֆոտոխցիկ

2

4.       

Հեռուստացույց

1

5.       

DVD պլեյեր

1

6.       

Դիկտոֆոն թվային

1

7.       

DVD-R սկավառակներ

19


·        Նախահաշվարկային արժեք՝  2130400 /երկու միլիոն հարյուր երեսուն հազար չորս հարյուր/ ՀՀ դրամ 

·        Գնառաջարկների ներկայացում՝     27.09.2018թ.       

Ներկայացման համար տրամադրված ժամանակահատված՝8 /ութ/ օրացուցային օր
Ներկայացման վերջնաժամկետ՝      05.10.2018

Հրավիրված հայտատուներ

Գնառաջարկ ներկայացրած հայտատուներ

Գնառաջարկի ներկայացման ամսաթիվ

Ներկայացված գին /ՀՀ դրամ/

Ա/Ձ Զոհրաբ Սողոմոնյան

Ա/Ձ «Զոհրաբ Սողոմոնյան»

05.10.2018

4143240

«Տեխնոֆորում» ՍՊԸ

«Տեխնոֆորում» ՍՊԸ

05.10.2018

2100120

«Հաղթանակ Մուտո» ՍՊԸ

«Հաղթանակ Մուտո» ՍՊԸ

05.10.2018

2946960

«Արայ» ՍՊԸ

-

-

-

«Զիգզագ» ՍՊԸ

-

-

-

«Վեգա Ուոլդ» ՍՊԸ

-

-

-

«Վի էլ Վի սենթր» ՍՊԸ

-

-

-

«Վենուս Էլեկտրոնիք» ՍՊԸ

-

-

-

«Տեխնոլայֆ» ՍՊԸ

-

-

-

Վեստա «Փրիթի Ուեյ ՍՊԸ»

-

-

-

«Արսիել» ՍՊԸ

-

-

-

«Էլ մարկետ» ՍՊԸ

-

-

-

«Ս ընդ սթար» ՍՊԸ

-

-

-

«Գորդեռ» ՍՊԸ

-

-

-

«Էդ սպո» ՍՊԸ

-

-

-

Ա/Ձ Լ. Կարապետյան

-

-

-

·        Գնանշման պահանջներին համապատասխանող առաջարկների ցանկ ըստ գների՝

Հայտող

Գնահատված գին /ՀՀ դրամ/

 

«Տեխնոֆորում» ՍՊԸ

2100120

«Հաղթանակ Մուտո» ՍՊԸ

2946960

Ա/Ձ Զոհրաբ Սողոմոնյան

4143240

·        Գնանշման պահանջներին անհամապատասխանող առաջարկների ցանկ՝ չկան

·        Պայմանագրի կնքման համար բանակցված պայմաններ՝ չկան

·        Ամենացածր գին առաջարկող մասնակից՝` «Տեխնոֆորում» ՍՊԸ

·        Շնորհվող պայմանագրի ընդհանուր արժեքը`  2100120 /երկու միլիոն հարյուր հազար հարյուր քսան  / ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ

 Պայմանագրի շնորհում՝

·        «Տեխնոֆորում» ՍՊԸ -2100120 /երկու միլիոն հարյուր հազար հարյուր քսան /  ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ