Սերվերի ձեռքբերման պայմանագրի կնքման հայտարարություն

Երևանի «ԳԼԱՁՈՐ» համալսարանի կողմից իրականացվող

Կրթության բարելավում վարկային  ծրագրի շրջանակներում

անցկացրած սերվերի ձեռքբերման  մրցույթի վերաբերյալ

 

·        Տողն ըստ գնումների պլանի՝ Ապրանքներ 1.16

·        Առաջարկների գնահատման հանձնաժողովի կազմը հաստատված  համաձայն  Ռեկտորի հր 1, պար 2, 06.02.2017թ. հրամանի

·        Գնվող ապրանքներ

#

Անվանում

Քանակ

1.       

Սերվեր

1

·        Նախահշվարկային արժեք ՝ 4,405,000 (չորս միլիոն չորս հարյուր հինգ հազար) ՀՀ դրամ

·        Գնառաջարկների ներկայացում    30.11.2018      

Ներկայացման համար տրամադրված ժամանակահատվածը                8 (ութ) օրացուցային օր

Ներկայացման վերջնաժամկետ      07.12.2018

Հրավիրված հայտատուներ

Գնառաջարկ ներկայացրած հայտատուներ

Գնառաջարկի ներկայացման ամսաթիվ

Ներկայացված գին (ՀՀ դրամ)

«Լանար Սերվիս¦ ՍՊԸ

«Լանար Սերվիս» ՍՊԸ

03.12.2018

3535200

«Տեխնոֆորում» ՍՊԸ

«Տեխնոֆորում» ՍՊԸ

04.12.2018

3398400

«Բի լայն»  ՍՊԸ

«Բի լայն» ՍՊԸ

05.12.2018

3465960

«Լանս» ՍՊԸ

«Լանս» ՍՊԸ

07.12.2018

3582000

«Դոլֆին» ՍՊԸ

-

-

-

«Լեդ քոմփյութրս» (Ա/Ձ Ա. Կիրակոսյան)

-

-

-

«Դոքս քոմպյուտր» ՍՊԸ

-

-

-

«Սովռանո»  ՍՊԸ

-

-

-

«Սոֆթ թայմ»  ՍՊԸ

-

-

-

 

·        Գնանշման պահանջներին համապատասխանող առաջարկների ցանկ ըստ գների

Հայտող

Գնահատված գին (ՀՀ դրամ)

«Տեխնոֆորում» ՍՊԸ

3398400

«Լանար Սերվիս»  ՍՊԸ

3535200

«Լանս» ՍՊԸ

3582000

·        Գնանշման պահանջներին անհամապատասղանող առաջարկների ցանկ՝ «Բի լայն»  ՍՊԸ

·        Պայմանագրի կնքման համար բանակցված պայմաններ՝ չկան

·        Ամենացածր գին առաջարկող մասնակից՝ «Տեխնոֆորում» ՍՊԸ

·        Շնորհվող պայմանագրի ընդհանուր արժեքը՝  3398400  (երեք միլիոն երեք հարյուր իննսունութ հազար չորս հարյուր) ՀՀ դրամ

 

 Պայմանագրի շնորհում՝

·«Տեխնոֆորում» ՍՊԸ -3398400 (երեք միլիոն երեք հարյուր իննսունութ հազար չորս հարյուր) ՀՀ դրամ