Կրիմինալիստիկական ուսումնական ստենդերի, մուլյաժների, մանեկենի ձեռքբերման պայմանագրի կնքման հայտարարություն

Երևանի ‹‹ԳԼԱՁՈՐ›› համալսարանի կողմից իրականացվող
Կրթության բարելավում վարկային  ծրագրի շրջանակներում
անցկացրած կրիմինալիստիկական ուսումնական ստենդերի, մուլյաժների, մանեկենի ձեռքբերման մրցույթի վերաբերյալ

 

 • Տողն ըստ գնումների պլանի՝ Ապրանքներ 1.15
 •  Առաջարկների գնահատման հանձնաժողովի կազմը հաստատված  համաձայն  Ռեկտորի հր 12, պար 2, 21.11.2018թ. հրամանի
 • Գնվող ապրանքներ
        

1

2

3

No

Անվանումը

Քանակը (հատ/հավաքածու)

1.       

Ստենդ ‹‹Կրիմինալիստիկական հետքաբանություն››

1

2.       

Ստենդ ‹‹Մարդու հոտի հետքեր››

1

3.       

Ստենդ ‹‹Դեպքի վայրի զննություն››

1

4.       

Ստենդ ‹‹Մատնադրոշման հիմունքներ››

1

5.       

Ստենդ ‹‹Մատնադրոշման կանոններ››

1

6.       

Ստենդ ‹‹Ձեռագրի հետազոտություն››

1

7.       

Ստենդ ‹‹Փաստաթղթի տեխնիկա-կրիմինալիստիկական հետազոտություն››

1

8.       

Ստենդ ‹‹Դատական լուսանկարչություն››

1

9.       

Ստենդ ‹‹Դատական բալիստիկա››

1

10.    

Ստենդ ‹‹Համակարգչատեխնիկական փորձաքննություն››

1

11.    

Ստենդ ‹‹Դատաբժշկական փորձաքննություն››

1

12.    

Ստենդ ‹‹Կրիմինալիստիկական հաբիտոսկոպիա››

1

13.    

Հավաքածու ‹‹Սառը զենքերի նմուշներ››

1

14.    

Հավաքածու ‹‹Հրազենային նմուշներ››

1

15.    

Հավաքածու ‹‹Ձեռքի նռնակների նմուշներ››

1

16.    

Հավաքածու  ‹‹Դեպքի վայրում հետքերի վերցնում›› (Գիպսային կաղապարից)

1

17.    

Կոմպլեկտ Կոշիկի հետքի վերցման համար

1

18.    

Հոդավոր մեխանիզմով մանեկեն քննչական գործողությունների համար

3


 • Նախահաշվարկային արժեք՝   6,233,576 (վեց միլիոն երկու հարյուր երեսուներեք հազար հինգ հարյուր յոթանասունվեց) ՀՀ դրամ
 • Գնառաջարկների ներկայացում    27.11.2018թ.  
 • Ներկայացման համար տրամադրված ժամանակահատվածը         8 (ութ) օրացուցային օր
 • Ներկայացման վերջնաժամկետ      04.12.2018

Հրավիրված հայտատուներ

Գնառաջարկ ներկայացրած հայտատուներ

Գնառաջարկի ներկայացման ամսաթիվ

Ներկայացված գին (ՀՀ դրամ)

‹‹Գ. Տավարացյան›› ՍՊԸ

‹‹Գ. Տավարացյան›› ՍՊԸ

03.12.2018

8491300

‹‹Կոնցեռն-Էներգոմաշ›› ՓԲԸ

‹‹Կոնցեռն-Էներգոմաշ›› ՓԲԸ

04.12.2018

7406400

‹‹Նոբելեվսկայա պրակտիկա››  ՍՊԸ (Нобелевская практика ООО)

‹‹Նոբելեվսկայա պրակտիկա››  ՍՊԸ (Нобелевская практика ООО)

04.12.2018

5156000

‹‹Բուկինիստ›› ՓԲԸ

-

-

-

‹‹Յուրտեքս›› ընկերությունը (Юртекс)

-

-

-

‹‹Փրայմ›› ՍՊԸ

-

-

-


 • Գնանշման պահանջներին համապատասխանող առաջարկների ցանկ ըստ գների
   

Հայտող

 

Գնահատված գին (ՀՀ դրամ)

‹‹Նոբելեվսկայա պրակտիկա››  ՍՊԸ (Нобелевская практика ООО)

5156000

‹‹Կոնցեռն-Էներգոմաշ›› ՓԲԸ

7406400

‹‹Գ. Տավարացյան›› ՍՊԸ

8491300


 • Գնանշման պահանջներին անհամապատասխանող առաջարկների ցանկ՝ չկան
 • Պայմանագրի կնքման համար բանակցված պայմաններ՝ չկան
 • Ամենացածր գին առաջարկող մասնակից՝ ‹‹Նոբելեվսկայա պրակտիկա ››  ՍՊԸ (Нобелевская практика ООО)
 • Շնորհվող պայմանագրի ընդհանուր արժեքը՝  5156000 (հինգ միլիոն հարյուր հիսունվեց հազար) ՀՀ դրամ, չի ներառում  ԱԱՀ

Պայմանագրի շնորհում՝

 • ‹‹Նոբելեվսկայա պրակտիկա ››  ՍՊԸ -5156000 (հինգ միլիոն հարյուր հիսունվեց հազար) ՀՀ դրամ, չի ներառում  ԱԱՀ