Մատնադրոշմային փորձաքննությունների անցկացման ծրագրի ձեռքբերման պայմանագրի կնքման հայտարարություն

Երևանի «ԳԼԱՁՈՐ» համալսարանի կողմից իրականացվող

Կրթության բարելավում վարկային  ծրագրի շրջանակներում

անցկացրած մատնադրոշմային փորձաքննությունների անցկացման ծրագրի ձեռքբերման  մրցույթի վերաբերյալ

 

 • Տողն ըստ գնումների պլանի՝ Ապրանքներ 1.10
 • Առաջարկների գնահատման հանձնաժողովի կազմը հաստատված  համաձայն  Ռեկտորի հր 12, պար 2, 21.11.2018թ. հրամանի
 • Գնվող ապրանքներ

              

1

2

3

No

Անվանումը

Քանակը (հատ)

 

Մատնադրոշմային փորձաքննությունների անցկացման ծրագրային ապահովում

1

 

 • Նախահաշվային արժեքը՝   3 051 330   (երեք միլիոն հիսունմեկ հազար երեք հարյուր երեսուն) ՀՀ դրամ
 • Գնառաջարկների ներկայացում՝ 27.11.2018թ.    
 • Ներկայացման համար տրամադրված ժամանակահատվածը՝  8 (ութ) օրացուցային օր
 • Ներկայացման վերջնաժամկետ՝   04.12.2018

          

Հրավիրված հայտատուներ

Գնառաջարկ ներկայացրած հայտատուներ

Գնառաջարկի ներկայացման ամսաթիվ

Ներկայացված գին (ՀՀ դրամ)

«Տեխնոֆորում» ՍՊԸ

«Տեխնոֆորում» ՍՊԸ

04.12.2018

4 680 000

«Դոքս քոմպյուտր» ՍՊԸ

«Դոքս քոմպյուտր» ՍՊԸ

04.12.2018

4 920 000

« Տոդես» ՍՊԸ (Тодес ООО)

« Տոդես» ՍՊԸ (Тодес ООО)

04.12.2018

2 750 000

«Սոֆթ Պրոֆ» ՍՊԸ

-

-

-

«Ուան սոթֆ» ՍՊԸ

-

-

-

«Քոմինե Սոթֆ» ՍՊԸ

-

-

-

«Սոֆթ Կոնստրակտ» ՍՊԸ

-

-

-

«էն գրուպ» ՍՊԸ

-

-

-

«Դոլֆին» ՍՊԸ

-

-

-

«Մեր սոֆթ» ՍՊԸ

-

-

-

 

 • Գնանշման պահանջներին համապատասխանող առաջարկների ցանկ ըստ գների՝

 

Հայտող

Գնահատված գին (ՀՀ դրամ)

«Տոդես» ՍՊԸ (Тодес ООО)

2 750 000

«Տեխնոֆորում» ՍՊԸ

4 680 000

«Դոքս քոմպյուտր» ՍՊԸ

4 920 000

 

 • Գնանշման պահանջներին անհամապատասխանող առաջարկների ցանկ՝ չկան
 • Ամենացածր գին առաջարկող մասնակից՝ «Տոդես» ՍՊԸ  (Тодес ООО)
 • Շնորհվող պայմանագրի ընդհանուր արժեքը՝ 2 750 000 (երկու միլիոն յոթ հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամ, չի ներառում  ԱԱՀ

 

Պայմանագրի շնորհում՝

 • « Տոդես» ՍՊԸ (Тодес ООО)- 2 750 000 (երկու միլիոն յոթ հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամ, չի ներառում  ԱԱՀ