Ասպիրանտուրա և հայցորդություն

2005 թվականից «Գլաձոր» համալսարանն իրականացնում է հետբուհական մասնագիտական կրթության կրթական ծրագրեր: Ընդունվել կարող են ինչպես ՀՀ, այնպես էլ օտարերկրյա քաղաքացիները: Ասպիրանտուրա և հայցորդություն ընդունելությունն իրականացվում է «Ասպիրանտուրա ընդունելության և հայցորդության կանոնակարգ» համաձայն:

Ուսման վարձն ասպիրանտուրայի և հայցորդության համար 600000 դրամ:

Էլ.հասցե` gladzor@gladzor.am
Հեռ.` 
+374 10 545980, 545981