Ասպիրանտուրա և հայցորդություն

2005 թվականից «Գլաձոր» համալսարանն իրականացնում է հետբուհական մասնագիտական կրթության կրթական ծրագրեր: Ընդունվել կարող են ինչպես ՀՀ, այնպես էլ օտարերկրյա քաղաքացիները: Ասպիրանտուրա և հայցորդություն ընդունելությունն իրականացվում է ‹‹ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄԳԻՏԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԱՇՆՈՐՀՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ››-ի համաձայն:

Ուսման վարձը՝

առկա ուսուցման համար՝ 600000 դրամ

հեռակա ուսուցման համար՝ 500000 դրամ

հայցորդության համար՝ 500000 դրամ:


Էլ.հասցե` gladzor@gladzor.am
Հեռ.` 
+374 10 545980, 545981