Նորություններ

Կրիմինալիստիկական գործունեություն մագիստրոսական ծրագրի փաստաթղթային հենքի մշակման նպատակով ծառայությունների մատուցման պայմանագրի կնքման հայտարարություն

Ավելին

Կրիմինալիստիկական ուսումնական կաբինետի և լաբորատորիայի կիրարկման փաստաթղթային հենքի մշակման նպատակով ծառայություների մատուցման պայմանագրի կնքման հայտարարություն

Ավելին

Ձեռնարկի տպագրության պայմանագրի կնքման հայտարարություն

Ավելին

Հեռուստատեսային լուսաբանման իրականացման պայմանագրի կնքման հայտարարություն

Ավելին

Գրենական պիտույքների ձեռքբերման պայմանագրի կնքման հայտարարություն

Ավելին

Համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերման պայմանագրի կնքման հայտարարություն

Ավելին

Կահույքի ձեռքբերման պայմանագրի կնքման հայտարարություն

...
Ավելին

Կահույքի ձեռքբերման պայմանագրի կնքման հայտարարություն

Ավելին

Հեռուստատեսային լուսաբանման պայմանագրի կնքման հայտարարություն

Ավելին

Իրավաբանական կլինիկայի գործունեության փաստաթղթային հենքի մշակման նպատակով անհատ խորհրդատուի ընտրության մրցույթի հայտարարություն

...
Ավելին