ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐՐՈՐԴ ՓՈՒԼԻ ԱՌԱՋԻՆ ԵՌԱՄՍՅԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐԱԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՐՐՈՐԴ ՓՈՒԼԻ ԱՌԱՋԻՆ ԵՌԱՄՍՅԱԿՈՒՄ

ԿԱՏԱՐԱԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ


Երկրորդ փուլի ավարտին ծրագրի բյուջեով և իրականացման պլանով նախատեսված ոչ բոլոր  գործողություններն էին ամբողջովին իրականացվել, կամ հասցվել ավարտին, ինչն առաջ էր բերել դրամաշնորհային պայմանագրի հավելվածների փոփոխություն: Ծրագրի աշխատակազմի կողմից իրականացվել է համապատասխան հավելվածների փոփոխություն, որի արդյունքում կատարվել է նախատեսված գործողությունների և փաստացի իրականացման համապատասխանեցում: Այսպիսով, գործողության հիմքում են դրվել հավելվածների փոփոխված տարբերակները:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացվել է լաբորատոր սարքավորումների միջազգային մրցակցային գնման փաթեթի վերանայում: Վերանայված փաթեթը ներկայացվել է ԿԾԿ ԾԻԳ հաստատման: Փաթեթը հաստատվել է ԿԾԿ ԾԻԳ-ի կողմից: Հայտահրավերները տեղադրվել են համալսարանի, ԿԾԿ ԾԻԳ-ի պաշտոնական կայքերում և United Nation Development Business միջազգային հարթակում:

Իրականացվել են խորհրդատուների մշակած փաստաթղթերի քննարկում ընդհանուր իրավագիտության ամբիոնի դասախոսների կողմից: Փաստաթղթերը ներկայացվել են համալսարանի ԳԽ հաստատմանը:

27.12.2017թ. ԳԽ 2-րդ նիստում քննարկվել և հաստատվել են մշակված բոլոր փաստաթղթերը:


28.12.2017