Գիտական խորհուրդ

Երևանի «Գլաձոր» համալսարանի Գիտական խորհուրդը (ԳԽ) համալսարանի կառավարման բարձրագույն մարմինն է, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա: Գիտական խորհուրդը նախագահում է ռեկտորը, ի պաշտոնե ԳԽ անդամներ են ԳԽ քարտուղարը, պրոռեկտորները, համալսարանի ստորաբաժանումների ղեկավարները, ՈՒԽ նախագահը: Ռեկտորի հրամանով ԳԽ կազմում են ընդգրկվում համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի առաջատար ներկայացուցիչները, խորհրդակցական ձայնի իրավունքով` արտաքին շահակիցները: ԳԽ անդամ է ուսանողական համակազմի 25 տոկոսը:


        Անդամներ

Ջհանգիրյան Ժորա Դանիելի-ռեկտոր, ԳԽ նախագահ, ի.գ.դ., պրոֆ.

Խառատյան Ամալյա Մարտիրոսի-ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, դոց.

Սարգսյան Արամ Հակոբի- ռեկտորի խորհրդական գիտական աշխատանքների գծով, Փիլիսոփայության և քաղաքագիտության ամբիոնի վարիչ, փ.գ.դ., պրոֆ.

Այդինյան Ռիմա Գագիկի- կարիերայի կենտրոնի ղեկավար

Ջհանգիրյան Դանիել Ժորայի-տնտեսական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, տ.գ.թ., դոց.

Այվազյան Գուրգեն Հայկազի- ընդհանուր իրավագիտության ամբիոնի դասախոս, ի.գ.թ., դոց.

Զոհրաբյան Արա Գագիկի- ընդհանուր իրավագիտության ամբիոնի դասախոս, ի.գ.թ.

Մարգարյան Սոս Բաղրամի- փիլիսոփայության և քաղաքագիտության ամբիոնի դասախոս

Մանուկյան Սուրեն Աղասիի- միջազգային հարաբերությունների ամբիոնի դասախոս, պ.գ.թ.

Վարդանյան Գոհար Վարդանի- ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի դասախոս, տ.գ.թ., դոց.

Մխիթարյան Խորեն Ալբերտի- ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչ, տ.գ.թ., դոց.

Պապիկյան Սիլվա Վարդանի-ժուռնալիստիկայի և Հայոց լեզվի ու գրականության ամբիոնի ժ/պ բ.գ.թ., դոց.

Սահակյան Լիլիթ Սերժիկի-օտար լեզու ամբիոնի վարիչ, բ.գ.թ., դոց.

Էդիլյան Արծրուն Գուրգենի-ընդհանուր իրավագիտության ամբիոնի դասախոս, ի.գ.թ., դոց.

Քինակցյան Արմեն Լևոնի-ընդհանուր իրավագիտության ամբիոնի դասախոս, ի.գ.թ., դոց.

Սարգսյան Սուրեն Թարխանի-ժուռնալիստիկայի և Հայոց լեզվի ու գրականության ամբիոնի դասախոս պ.գ.թ.

Մկրտչյան Մարինե Վանիկի- ԳԽ քարտուղար

Դավիթյան Կարեն Ռուբենի  –ՈՒԽ նախագահ

Հովհաննիսյան Անի Արսենի –ուսանող

Համեդ Խոդաջուի – Իրանի արդյունաբերական զարգացման և վերականգնման կազմակերպության ղեկավար