Մագիստրատուրա

Համալսարանում մագիստրոսական կրթություն կարող են ստանալ ինչպես ՀՀ քաղաքացիները, այնպես էլ ՀՀ քաղաքացիություն չունեցող անձինք:

Համալսարանի մագիստրատուրա կարող են ընդունվել Երևանի «Գլաձոր» համալսարանի, այլ բուհերի բակալավրի, դիպլոմավորված մասնագետի որակավորում ունեցող շրջանավարտներ` մասնագիտական գիտելիքները խորացնելու, վերամասնագիտանալու, ինքնուրույն գիտական ուսումնասիրություններ կատարելու և մագիստրոսի որակավորման աստիճան ստանալու նպատակով:

Համալսարանը մագիստրոսներ է պատրաստում հետևյալ մասնագիտությունների գծով.

1.    Հայոց լեզու և գրականություն

2.    Օտար լեզու և գրականություն

3.    Լեզվաբանություն

4.    Միջազգային հարաբերություններ

5.    Լրագրություն

6.    Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

7.    Ֆինանսներ

8.    Կառավարում (մենեջմենթ)

9.    Շուկայագիտություն(մարքեթինգ)

10. Իրավագիտություն

11. Կրիմինալիստիկական գործունեություն

12.  Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

Ուսուցման ձևը

ցերեկային (առկա)

հեռակա

Ուսման տևողությունը՝

2 տարի

3 տարի

Ուսման վարձը՝

400 000 ՀՀ դրամ

350 000 ՀՀ դրամ

Ուսուցման ձևը

հեռակա

հեռակա

Ուսման տևողությունը՝

2.5 տարի

3 տարի

Ուսման վարձը՝

400 000 ՀՀ դրամ

350 000 ՀՀ դրամ

 

Ուսման վարձը՝ օտարեկրյա քաղաքացիների համար՝ 960 000 ՀՀ դրամ                                                   720 000 ՀՀ դրամ 

 

·         Շրջանավարտներին տրվում է պետական նմուշի դիպլոմ: Տրվում է դիպլոմի միասնական հավելված (հայերեն, անգլերեն լեզուներով):

·         Համալսարանի մագիստրատուրայի ընդունելությունն իրականացվում է ԵԳՀ «Մագիստրատուրայի ընդունելության կանոնակարգ»-ի համաձայն:

Էլ.հասցե`
Հեռ.`gladzor@gladzor.am
+374 10 545980, 545981