Ուսանողական կյանքը Գլաձորում

Կարևորելով համալսարանում ուսանողակենտրոն ուսուցումը, ուսանողների՝ համալսարանում որոշումների կայացման գործում ներգրավվածության ու մասնակցության ապահովումը, ուսանողական կյանքի ակտիվ կազմակերպումն ու անցկացումը, համալսարանում գործում են մի շարք ստորաբաժանումները/մարմիններ, ինչպիսիք են՝ Ուսանողական խորհուրդը, Ուսանողական գիտական ընկերությունը, Կարիերայի կենտրոնը, Ուսումնական խորհրդատուների ծառայությունըև այլ մարմիններ: